Ondernemingsgegevens
MOOB
Ayla Verschueren
Koebrugstraat 57, 9310 Moorsel (Aalst), België.
info@moob.be
BTW BE 0686 753 466

Artikel 1: algemene bepalingen
De e-commerce website van Ayla Verschueren, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te 9310 Moorsel, Koebrugstraat 57, BTW BE 0686 753 466 (hierna genoemd ‘MOOBshop’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (‘Klant’).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MOOBshop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MOOBshop aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MOOBshop niet. MOOBshop is wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MOOBshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leverwijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via de contactopties op onze website (www.shop.moob.be).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijden worden aangepast of ingetrokken door MOOBshop. MOOBshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen
Beschrijving bestelprocedure:

4.1 Raadplegen van de producten
De Klant kan de producten op de e-commerce website op meerdere manieren raadplegen.
 • Via de homepagina: door op de gerelateerde titels onder de uitgelichte afbeeldingen bovenaan te klikken
 • Via de homepagina: door op één van de uitgelichte productcategorieën te klikken
 • Via de homepagina: door op één van de uitgelichte ‘favoriete producten’ te klikken
 • Via de homepagina: door op de link “alle producten bekijken” te klikken
 • Via het menu: door op de link “shop” te klikken
4.2 productinformatie bekijken
Alle informatie m.b.t. een product kan teruggevonden worden op de betreffende productpagina. De beschikbare informatie bestaat uit volgende onderdelen:
 • een beschrijving
 • ‘extra informatie’
 • productafbeeldingen ter illustratie van het product (deze productafbeeldingen kunnen afwijken van de realiteit)
4.3 producten bestellen|
Indien de Klant een product wenst te bestellen, kan hij/zij dit doen via de productpagina’s.
 • de Klant selecteert, afhankelijk van het product, de gewenste opties (maat, kleur)
 • de Klant selecteert de gewenste hoeveelheid
 • de Klant voegt het product toe aan zijn/haar winkelmandje door op de knop “in winkelmand” te klikken
4.4 winkelmandje bekijken
Indien de Klant zijn/haar winkelmandje wenst te bekijken, kan dit door op het icoontje van het winkelkarretje te klikken. Dit icoontje bevindt zich rechts bovenaan op de pagina (desktop). Als de Klant op de knop “winkelmand bekijken” klikt, wordt hij naar de pagina ‘winkelmandje’ geleid.
De pagina ‘winkelmandje’ bevat de volgende onderdelen
 • een overzicht van de toegevoegde artikelen en hun hoeveelheid
 • een overzicht van de winkelmand-totalen (incl. BTW, excl. verzendkosten)
 • een veld om een eventuele couponcode ingeruild kan worden
De Klant kan op deze pagina desgewenst de hoeveelheden van de artikelen aanpassen, of een artikel uit zijn/haar winkelmandje verwijderen.
4.5 bestelling afrekenen
Indien de Klant zeker is van zijn/haar geplande aankopen, kan hij ervoor kiezen om de bestelling af te rekenen.
Dit kan op twee manieren
 • Door op het icoontje van het winkelkarretje te klikken en vervolgens op de knop “afrekenen” te klikken
 • Door op de pagina ‘winkelmandje’ op de knop “doorgaan naar afrekenen” te klikken
Via beide methodes wordt de Klant naar de pagina ‘checkout’ geleid. Deze pagina bevat de volgende onderdelen:
 • een verwijzing waarbij een kortingscode ingeruild kan worden. De Klant klikt hiervoor op de link “klik hier om je code in te vullen”. Vervolgens vult hij zijn code in in het voorziene veld en klikt hij op de knop “kortingsbon toepassen”
 • een overzicht van de factuurgegevens (in te vullen door de Klant)
 • een overzicht van de bestelling (veld: ‘your order’), met de gewenste artikelen, eventuele kortingen en de verzendkosten
 • een overzicht van de betaalmogelijkheden
De factuurgegevens zijn nodig om de bestelling vlot en correct te kunnen afhandelen. Indien gewenst kan de bestelling geleverd worden op een adres dat afwijkt van het factuuradres. Deze gegevens kunnen ingegeven worden nadat de Klant het vinkje “verzenden naar een ander adres?” heeft aangeduid. Alle velden aangeduid met een asterix* zijn nodig om onze service te kunnen uitvoeren. Indien gewenst kan de Klant een opmerking toevoegen m.b.t. zijn bestelling en/of de levering.
De verzending van de bestellingen gebeurt door een verzenddienst. Deze verzenddienst wordt door MOOBshop geselecteerd op basis van hun aangeboden mogelijkheden, en kan niet door de Klant gewijzigd worden. De Klant krijgt eventueel wel de mogelijkheid om zijn/haar bestelling gratis af te halen op één van onze afhaallocaties (afhankelijk van de locatie van de Klant). Alle informatie met betrekking tot verzending en retours is beschikbaar onder de link ‘verzending en retours’ onderaan op elke webpagina.
Eens alle informatie ingevuld is, ziet de Klant het totaal te betalen bedrag, incl. BTW. 
De Klant kiest vervolgens de gewenste betaalmethode: Bancontact. Alle extra kosten vanwege de betaalmethode worden vermeld, tenzij MOOBshop de kosten op zich neemt en de extra te betalen kost 0,00 euro bedraagt. Voor al onze online betaalmethodes werken wij samen met Mollie Payment.
De Klant moet het vakje (opt-in) aanduiden waarin hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van MOOBshop gelezen te hebben en akkoord te gaan. De Klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken.
De Klant kan nu op de knop ‘Plaats bestelling’ klikken. 
Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een foutmelding. De Klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens weer op ‘Plaats bestelling’ te klikken. 
4.6 bestelling plaatsen
Nadat de Klant alle vereiste gegevens heeft ingevuld op de pagina ‘checkout’ kan hij/zij zijn/haar bestelling verder afronden door op de knop “plaats bestelling” te klikken. De Klant wordt hierbij naar een externe, beveiligde betaalpagina geleid. Deze pagina is onderdeel van Mollie Payment, waarmee MOOBshop samenwerkt voor het veilig laten plaatsvinden van alle online betalingen. De Klant dient op deze pagina de nodige betaalgegevens te verstrekken. Nadien wordt hij/zij doorverwezen naar de betaalpagina van zijn/haar bank, waar hij/zij de betaling kan voltooien.
4.7 bevestiging van de bestelling
Indien de betaling succesvol werd voltooid, krijgt de Klant hiervan een melding binnen de externe betaalpagina van Mollie Payment. Indien de betaling niet geslaagd is, krijgt de Klant hiervan eveneens een melding, en heeft hij/zij de mogelijkheid de bestelling te betalen met een ander betaalmiddel. De Klant krijgt vervolgens een bevestigingsmail van zijn/haar bestelling op het door hem/haar ingevulde e-mailadres. MOOBshop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Eens de bestelling werd aangemaakt door de Klant, wordt MOOBshop hiervan verwittigd zodat de bestelling zo snel als mogelijk kan klaargemaakt worden voor transport. Van zodra MOOBshop met de bestelling bezig is, krijgt de Klant een e-mail op het e-mailadres dat hij/zij opgegeven heeft bij het plaatsen van de bestelling. De gegevens van de Klant worden uitsluitend bezorgd aan de betreffende leverdienst, teneinde de levering van de bestelling te kunnen uitvoeren. Van zodra de bestelling verzonden is,  ontvangt de Klant hierover melding via e-mail. Na afgifte van de bestelling door MOOBshop bij de verzenddienst, is de verdere leveringstermijn afhankelijk van de verzenddienst.

Artikelen besteld via de e-commerce website van MOOBshop worden uitsluitend geleverd binnen België en Nederland, volgens vastgelegde tarieven. Deze tarieven kan u ten allen tijde raadplegen door naar de pagina ‘verzending en retours’ te gaan via de link onderaan elke webpagina. MOOBshopbehoudt het recht deze verzendtarieven zonder voorgaande communicatie te wijzigen. Op reeds geplaatste bestellingen blijven de verzendkosten geldig zoals op de bestelbevestiging weergegeven.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door MOOBshop bij de verzenddienst zijn geen verantwoordelijkheid van MOOBshop. MOOBshop doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners gewerkt wordt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Indien MOOBshop de bestelling niet binnen de termijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling kan afwerken, zal de Klant hierover een e-mail ontvangen. De Klant krijgt de optie om akkoord te gaan met de verlengde levertermijn, of om af te zien van de aankoop van een (deel van) de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan MOOBshop.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit gekregen heeft. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door MOOBshop was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de Klant de exclusieve eigendom van MOOBshop. De Klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MOOBshop te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MOOBshop. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdag zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant MOOBshop, onder naam van Ayla Verschueren, Koebrugstraat 57, 9310 Moorsel, info@moob.be via een ondubbelzinnige verklaring (hetzij schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogste stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MOOBshop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MOOBshop, Koebrugstraat 57, 9310 Moorsel (maatchappelijke zetel). De Klant is op tijd indien hij de goederen terugstuurt voor de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn volledig voor de rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MOOBshop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MOOBshop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MOOBshop op de hoogte gesteld is van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MOOBshop wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

MOOBshop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als goederen uit hun verpakking werden gehaald en/of gebruikt zijn is terugzending niet mogelijk.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met MOOBshop en de goederen op eigen kosten terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van MOOBshop, Koebrugstraat 57, 9310 Moorsel t.a.v. Ayla Verschueren. 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MOOBshop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van vijf kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervalling. Een melding kan gemaakt worden via post of via e-mail naar info@moob.be. 
De commerciële (en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, opzettelijke beschadiginen of elk abnormaal of incorrect gebruik. 
Defecten die zich manifesteren na een periode van zes maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van MOOBshop is bereikbaar via e-mail op info@moob.be of per post op het adres van de maatschappelijke zetel: Koebrugstraat 57, 9310 Moorsel t.a.v. Ayla Verschueren. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MOOBshop beschikt, is de Klant in geval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt MOOBshop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 11: Privacy
MOOBshop respecteert uw persoonsgegevens en verwerkte deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, enz.) zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MOOBshop, Koebrugstraat 57, 9310 Moorsel t.a.v. Ayla Verschueren of via e-mail naar info@moob.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiervoor kan u zich steeds richten tot Ayla Verschueren, Koebrugstraat 57, 9310 Moorsel of info@moob.be.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. MOOBshop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden. 
Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kan u ons contacteren via info@moob.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden ‘first party cookies’ gebruikt door de bezochte website zelf die tot doel hebben de website optimaal te laten functioneren. Ook worden er ‘third party cookies’ gebruikt. ‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf , maar wel van derden, bijvoorbeeld van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven. Dit kan gebeuren via een balk bovenaan of onderaan de website of via een pop-up venster, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op deze website echter niet verhindert. 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houdt er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – Niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment van MOOBshop om één van deze in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen , zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten. 
Artikel 14: Wijziging Voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MOOBshop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch Recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen bevoegd.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping